Odbiorniki i anteny GNSS, DGPS, RTK

W geodezji i budownictwie odbiorniki i anteny GNSS odgrywają ważną rolę w określaniu dokładnych współrzędnych i wysokości obiektów. Pozwalają na dokonywanie dokładnych pomiarów, kontrolę lokalizacji prac budowlanych, tworzenie cyfrowych modeli terenu oraz zarządzanie procesem budowy. To znacznie poprawia jakość i dokładność projektów, zmniejsza koszty zasobów i zmniejsza ryzyko błędów i niespójności.

W rolnictwie odbiorniki GNSS służą do optymalizacji prac rolniczych. Pozwalają dokładnie wyznaczać granice pól, sterować ruchem maszyn rolniczych, optymalnie rozdzielać zasoby (nasiona, nawozy, wodę) oraz monitorować wzrost roślin. Pomaga przedsiębiorstwom rolnym zwiększyć plony, obniżyć koszty i sprawić, by produkcja była bardziej zrównoważona i wydajna dla środowiska.

Odbiorniki i anteny GNSS wykorzystywane są w badaniach geologicznych i geofizycznych. Pozwalają określić dokładne współrzędne obiektów geologicznych, monitorować aktywność sejsmiczną, przeprowadzać pomiary geodezyjne oraz kontrolować ruch zboczy ziemi. Przyczynia się to do dokładniejszego i bezpieczniejszego badania procesów geologicznych, ostrzega przed możliwymi zagrożeniami i pomaga w opracowaniu skutecznych strategii zarządzania ryzykiem.

Odbiorniki GNSS są szeroko stosowane w budownictwie. Pozwalają określić dokładne współrzędne obiektów budowlanych oraz kontrolować ich lokalizację. Na przykład przy budowie dróg i mostów technologie GNSS są wykorzystywane do dokładnych pomiarów i kontroli nierówności powierzchni. Pozwala to na poprawę dokładności i jakości prac budowlanych, obniżenie kosztów korygowania błędów oraz poprawę bezpieczeństwa na budowach.

W projektowaniu krajobrazu GNSS RTK odbiorniki odgrywają ważną rolę w tworzeniu dokładnych planów i projektów. Pozwalają dokładnie określić granice działek, kontury elementów krajobrazu oraz rozmieszczenie roślin. Dzięki temu projektanci mogą tworzyć dokładniejsze i bardziej spójne przestrzennie projekty, uwzględniając topografię terenu i walory przyrodnicze. Przyczynia się to do tworzenia atrakcyjnych i funkcjonalnych obiektów krajobrazowych.

W leśnictwie odbiorniki GNSS służą do monitorowania i zarządzania zasobami leśnymi. Umożliwiają wyznaczanie granic obszarów leśnych, inwentaryzację zasobów drzewnych, kontrolę pozyskania drewna oraz ocenę stanu ekosystemów leśnych. Pomaga to usprawnić planowanie i zarządzanie zasobami leśnymi, zapobiegać nielegalnemu pozyskiwaniu drewna i promować zrównoważone leśnictwo.

W przemyśle wydobywczym odbiorniki GNSS odgrywają ważną rolę w różnych procesach. Służą do określania lokalizacji kopalń, rozbudowy kopalń i sterowania operacjami wydobywczymi. Dzięki technologiom GNSS możliwa jest kontrola pomiarów geodezyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Przyczynia się to do wydajniejszego i bezpieczniejszego wydobywania kopalin.

Sortuj według:
Filtr
( 45 )
0,00
79 750,00

Odbiornik GNSS RTK GEORA jest bardzo kompaktowy i lekki. Posiada szczelną i odporną na uderzenia obudowę, wytrzymującą upadek z wysokości 1,6 metra.

Jednoczęstotliwościowy odbiornik GNSS "GM PRO S" o zwiększonej dokładności na wolnym sygnale satelitarnym. Nowa seria odbiorników w kompaktowej obudowie GM PRO mini. Odbiornik posiada 335 kanałów do komunikacji z satelitami. Współpracuje ze wszystkimi systemami satelitarnymi: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS i może pracować w każdym kraju na świecie. Może być stosowany w geodezji, rolnictwie, leśnictwie i innych branżach gdzie ważna jest wysoka dokładność.

Odbiornik "GM PRO U" GNSS RTK to dwuczęstotliwościowy (L1, L2) 184-kanałowy odbiornik RTK, który współpracuje jednocześnie z kilkoma systemami satelitarnymi i odbiera poprawki w formacie RTCM 3.X.X. Ten odbiornik jest kompatybilny z dowolnym oprogramowaniem. Nowa seria odbiorników GM PRO mini w kompaktowej obudowie.

Odbiornik GNSS RTK "GM PRO L" to wieloczęstotliwościowy (L1, L2, L5) 965-kanałowy odbiornik z anteną, który działa jednocześnie z systemami satelitarnymi GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, IRNSS i akceptuje poprawki w formacie RTCM 3.X.X. Ten odbiornik jest przeznaczony do pracy z dowolnym oprogramowaniem. Przeznaczony do użytku profesjonalnego w geodezji, rolnictwie, leśnictwie i innych gałęziach przemysłu, gdzie ważna jest wysoka dokładność.

Walker RTK z aplikacją mobilną geodezyjną SurPAD to kompaktowe i łatwe w użyciu idealne narzędzie do pomiarów 3D studzienek, chodników, krawężników, schodów, kształtowania krajobrazu, mapowania rowów i urządzeń podziemnych, takich jak linie elektryczne, gazowe, wodne i kanalizacyjne.

( 6 )
0,00
90 750,00

GM04CRA Antena GNSS z pierścieniem dławikowym ma imponującą konstrukcję, oferując doskonałe tłumienie wielościeżkowe i stałą dokładność milimetrową. Jego środek fazowy jest niezmiennie stabilny i obejmuje wszystkie częstotliwości! Łącząc wysoki zysk, kompatybilność z wieloma systemami i wyjątkową niezawodność, ta czterogwiazdkowa antena stacji referencyjnej o pełnej częstotliwości z pewnością spełni wszystkie Twoje potrzeby.

( 48 )
0,00
72 600,00

Pełny zestaw wyposażenia Walker RTK z aplikacją mobilną geodezyjną SurPad 4.2 to kompaktowe i łatwe w użyciu idealne narzędzie do pomiarów 3D studzienek, chodników, krawężników, schodów, kształtowania krajobrazu, mapowania rowów i urządzeń podziemnych, takich jak linie elektryczne, gazowe, wodne i kanalizacyjne.

Walker RTK z aplikacją mobilną Geometer SCOUT to kompaktowe i łatwe w użyciu idealne narzędzie do pomiarów 3D studzienek, chodników, krawężników, schodów, kształtowania krajobrazu, mapowania rowów i urządzeń podziemnych, takich jak linie elektryczne, gazowe, wodne i kanalizacyjne.

( 20 )
7 012,50
5 362,50

Dwuczęstotliwościowa antena spiralna H1 (helical L1, L2) to wysokowydajna antena GNSS przeznaczona do bardzo precyzyjnego pozycjonowania, ze stabilnym środkiem fazowym, który utrzymuje wysoki zysk na małej wysokości, zapewniając doskonałe śledzenie sygnału satelitarnego. Antena ma niewielkie rozmiary, niewielką wagę i niskie zużycie energii, co może skutecznie zmniejszyć obciążenie urządzenia i wydłużyć żywotność baterii urządzenia.

Kompaktowy odbiornik GNSS RTK AlphaGEO L2 z oprogramowaniem SurPro dla Androida.

Dwuczęstotliwościowy odbiornik GNSS RTK GM SMART L1/L2 do współpracy z dowolnym programem nawigacyjnym i możliwością zwiększenia dokładności do 1 cm. Odbiornik posiada 698 kanałów do współpracy ze wszystkimi dostępnymi systemami satelitarnymi: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, SBAS.

( 92 )
26 812,50
20 900,00

Odbiornik GNSS GM SMART - odbiornik nowej generacji do współpracy z dowolnym programem nawigacyjnym i możliwością zwiększenia dokładności do 1 cm. Odbiornik posiada 335 kanałów do współpracy ze wszystkimi dostępnymi systemami satelitarnymi: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, SBAS.

( 80 )
0,00
13 612,50

Odbiornik GM Spike GNSS - to zewnętrzny odbiornik z modułem Bluetooth, zaprojektowany w celu poprawy czułości i jakości sygnału GPS oraz zwiększenia dokładności geolokalizacji.

Spółka GeoMeter oferuje uniwersalne odbiorniki GNSS RTK dla rolnictwa, budownictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami.

Zewnętrzne odbiorniki i anteny GNSS RTK służą do poprawy jakości i czułości sygnału satelitarnego. Zastosowanie w rolnictwie precyzyjnych odbiorników GNSS pozwoli na dokładniejsze wykonywanie pracy, ograniczenie wad i błędów. Odbiorniki GNSS RTK znalazły również praktyczne zastosowanie w inżynierii lądowej, znakowaniu dróg i linii energetycznych, planowaniu i monitorowaniu lasów oraz rozwiązywaniu kontrowersyjnych problemów z alokacją gruntów.