Rozwiązania dla leśnictwa

Wykonuj pracę szybko i wydajnie dzięki naszym rozwiązaniom dla leśnictwa.

Efektywne gospodarowanie zasobami leśnymi

Zarządzanie i kontrola zasobów leśnych zostało znacznie uproszczone dzięki wprowadzeniu nowoczesnych satelitarnych systemów monitorowania, przechowywania i analizy zgromadzonych danych, efektywnego planowania plantacji leśnych i wylesiania.
Oferujemy rozwiązania techniczne i programowe w zakresie digitalizacji plantacji leśnych oraz poprawy produktywności leśnictwa.
Rozwiązania opierają się na nowoczesnym sprzęcie do monitoringu satelitarnego oraz autorskich rozwiązaniach programowych, które łączą wszystko w jedną infrastrukturę.
Przeznaczony dla leśnictwa, firm zajmujących się pozyskiwaniem drewna, państwowych organów regulacyjnych w zakresie leśnictwa.

Rozwiązania GNSS/RTK dla leśnictwa

Zestawy względnego i bezwzględnego poziomu dokładności rozwiązywania problemów:

  • Oznaczenie terenu pod plantacje leśne
  • Pomiar powierzchni nasadzeń i wycinki z uwzględnieniem rzeźby terenu
  • Geodezja
  • Tworzenie mapy lasu
Więcej informacji

Rozwiązania dla digitalizacji lasów

Gromadzenie i analiza danych o stanie plantacji leśnych i powierzchni pod nimi.

  • Pozyskiwanie danych z czujników gęstości, wilgotności i kwasowości gleb
  • Monitoring oznaczonych pól za pomocą zdjęć satelitarnych
  • Udostępniaj zdjęcia i notatki między użytkownikami
  • Dostęp online i przechowywanie danych w chmurze
Więcej informacji