Rozwiązania dla rolnictwa

Wykonuj prace polowe szybko i wydajnie dzięki naszym rozwiązaniom rolniczym.

Łatwiejsze rolnictwo dzięki nowoczesnym rozwiązaniom

Rolnictwo zawsze było żmudnym zadaniem.
Rozwiązania techniczne i technologiczne w dziedzinie rolnictwa firmy Geometer pomagają zwiększyć produktywność na polu, obniżyć koszty paliwa, nawozów, środków ochrony roślin i nasion.
Oferujemy nowoczesne rozwiązania dla agronawigacji, rolnictwa precyzyjnego, zarządzania polami i pracą.
Wszystkie rozwiązania są zintegrowane w jeden ekosystem, co znacznie upraszcza konserwację, zarządzanie i kontrolę sprzętu i personelu.

Nawigacja rolnicza

Rozwiązania nawigacji rolniczej firmy Geometer są przeznaczone do wszystkich modeli maszyn rolniczych.
Pozwalają na wykonywanie skomplikowanych zadań rolniczych, niezależnie od terenu i lokalizacji.

 • Półprofesjonalne systemy nawigacyjne
 • Profesjonalne systemy nawigacyjne na darmowym sygnale GNSS
 • Profesjonalne systemy nawigacyjne o zwiększonej dokładności z RTK
 • Autopiloty do ciągników, kombajnów i pojazdów samobieżnych
Więcej informacji

Systemy rolnictwa precyzyjnego

Rozwiązania rolnictwa precyzyjnego pozwalają prognozować i kontrolować przyszłe zbiory na każdym etapie wzrostu roślin przy minimalnych kosztach nawozów, herbicydów i paliwa.

 • Komputery do opryskiwaczy
 • Analizatory gleby
 • Stacje pogodowe
 • Urządzenia do digitalizacji terenowej GNSS
Więcej informacji

Zarządzanie terenem i pracą

Aby pracować w jednym środowisku integrującym wszystkie urządzenia GPS/GNSS firmy Geometer, opracowaliśmy platformę internetową do rozliczania i planowania prac rolniczych.
Platforma pozwala zarządzać procesami 24/7, dokonywać strategicznego planowania upraw, analizować dane historyczne i optymalnie na nich wykorzystywać zasoby.

Więcej informacji

Rozwiązania do pracy w terenie

Rozwiązania GPS/GNSS do pomiaru powierzchni pól firmy Geometer pozwalają na prowadzenie prac geodezyjnych, kontrolę granic istniejących działek wg katastru państwowego, ewidencję gruntów w przedsiębiorstwie.

 • Półprofesjonalne podstawowe rozwiązania precyzyjne wykorzystujące bezpłatny sygnał GNSS
 • Półprofesjonalne rozwiązania o zwiększonej dokładności wykorzystujące bezpłatny sygnał GNSS
 • Profesjonalne, precyzyjne rozwiązania RTK
Więcej informacji