Rozwiązywanie problemów z ziemią

Zabierz się do pracy szybko i wydajnie dzięki
naszym rozwiązaniom lądowym.

Kontrola granic działek z nowoczesnym wyposażeniem

Stosunki gruntowe reguluje baza regulacyjno-dokumentacyjna tworzona na podstawie pomiarów i wprowadzania danych do katastru.
Oferujemy rozwiązania techniczne i programowe do pomiarów geodezyjnych, przechowywania, przesyłania i analizy otrzymanych informacji.
Rozwiązania przeznaczone są dla geodetów, inżynierów katastralnych, społeczności lokalnych oraz firm, które profesjonalnie zajmują się problematyką gruntów.

Zestawy GNSS / RTK do rozwiązywania problemów związanych z własnością gruntu

W zależności od zadań mogą być wyposażone w odbiorniki o podstawowej i wysokiej dokładności do rozwiązywania problemów:

  • Ustalenie rzeczywistych granic działki
  • Rozwiązywanie konfliktów związanych z gruntami z sąsiadami
  • Wyznaczanie granic między sąsiednimi społecznościami
  • Tworzenie wewnętrznej bazy ziemi
Więcej informacji

Oprogramowanie do problemów z ziemią

Rozwiązania programowe do pracy z zagadnieniami gruntów są w pełni zintegrowane z naszym sprzętem i umożliwiają wykonywanie zadań:

  • Pomiary geodezyjne
  • Wprowadzanie współrzędnych terenu
  • Praca z lokalnymi układami współrzędnych
  • Praca z mapą katastralną stanu
Więcej informacji