Використання GNSS RTK для моніторингу деформації

Категорії
Зміст
 1. Як проводились роботи з моніторингу деформацій до використання технології RTK?
 2. Як виконується процес моніторингу деформації з використанням RTK?
 3. Як технологія RTK змінила підхід до процесу моніторингу деформації?
 4. Приклад використання GNSS приймачів RTK для моніторингу деформації

Моніторинг деформації є життєво важливим аспектом забезпечення стабільності та безпеки інженерних споруд, чи це мости, будівлі, греблі чи дорожні покриття. Суть цього процесу полягає у спостереженні та аналізі змін у структурі та формі об'єктів під впливом різних факторів, включаючи навантаження, кліматичні умови та геологічні процеси. Сучасні технології GNSS RTK, представлені компанією ГЕОМЕТР ІНТЕРНЕШНЛ, значно розширили можливості моніторингу, надаючи точні та оперативні дані, необхідні для своєчасного виявлення потенційних проблем та запобігання катастрофічним збоям. Ця галузь знань не лише рятує життя, а й забезпечує стійкий та безпечний розвиток міської та промислової інфраструктури.

Як проводились роботи з моніторингу деформацій до використання технології RTK?

Перед появою GNSS RTK для моніторингу деформацій використовувалися різні традиційні геодезичні та інженерні методи. Основні з них включали:

 • Оптичні нівелірні роботи: Цей метод включав використання оптичних нівелірів та теодолітів для вимірювання змін у висоті та положенні об'єктів. Він вимагав багато часу та був підданий впливу погодних умов та людського фактору.
 • Триангуляція та трилатерація: Ці методи базувалися на створенні мережі трикутників та вимірюванні кутів та відстаней між різними точками. Вони вимагали значних трудозатрат та часу, особливо на великих ділянках.
 • Фотограмметрія: Метод, при якому використовувалися фотографії, зроблені з різних точок, для вимірювання та картографування поверхонь. Це було корисно для документування та аналізу змін у структурах та ландшафтах.
 • Використання фіксованих маркерів: Встановлення фіксованих маркерів або маяків на об'єктах дозволяло регулярно перевіряти їх положення та відстежувати зміни.
 • Інварні дроти та натяжні системи: Ці методи використовувалися для точних вимірювань змін довжини або натяження в структурах, особливо в мостобудуванні та великих будівельних проектах.
 • Лазерне сканування: До широкого поширення RTK лазерні сканери використовувалися для отримання детальних вимірювань та тривимірних моделей об'єктів. Вони забезпечували високу точність, але були відносно дорогими та складними у експлуатації.

Ці методи часто вимагали значного часу для збору та обробки даних, і їх точність могла залежати від ряду факторів, включаючи погодні умови, людський фактор та обладнання. З появою GNSS RTK, процеси моніторингу деформацій стали значно швидшими, точнішими та ефективнішими.

Як виконується процес моніторингу деформації з використанням RTK?

Моніторинг деформації з використанням технології RTK включає кілька ключових етапів, що забезпечують високу точність та ефективність вимірювань:

1. Підготовка та планування:

   - Визначення області моніторингу та ключових точок, в яких буде вимірюватися деформація.

   - Планування розстановки базових станцій GNSS та мобільних приймачів.

2. Встановлення базової станції GNSS:

   - Базова станція GNSS, зазвичай фіксована, встановлюється на стабільній, недеформованій поверхні.

   - Вона постійно збирає дані від супутників і служить точкою відліку для вимірювань.

3. Використання мобільних приймачів RTK:

   - Мобільні приймачі встановлюються на контрольних точках об'єкта, деформацію якого потрібно моніторити.

   - Ці приймачі отримують сигнали від супутників GNSS та коригуючі сигнали від базової станції, що дозволяє проводити вимірювання з високою точністю в реальному часі.

4. Збір та обробка даних:

   - Мобільні приймачі передають отримані дані на центральний сервер або комп'ютер для обробки.

   - За допомогою спеціалізованого програмного забезпечення відбувається обробка даних, включаючи корекцію помилок та вирахування точних координат.

5. Аналіз та інтерпретація результатів:

   - Інженери та спеціалісти аналізують отримані дані, щоб визначити ступінь та характер деформацій.

   - У разі виявлення значних змін можуть бути вжиті додаткові дослідження або інженерні заходи.

6. Постійний моніторинг:

   - Залежно від проекту, моніторинг RTK може здійснюватися як у режимі реального часу, так і через регулярні інтервали.

   - Це дозволяє неперервно відстежувати стан об'єкта та своєчасно реагувати на будь-які зміни.

Переваги використання RTK у моніторингу деформації полягають у високій точності вимірювань, можливості отримання даних у реальному часі та зменшенні часу та трудовитрат порівняно з традиційними методами. Це робить RTK ідеальним інструментом для моніторингу критично важливих інфраструктурних об'єктів, таких як мости, будівлі, греблі та інші великі конструкції.

Як технологія RTK змінила підхід до процесу моніторингу деформації?

Технологія GNSS RTK привнесла ряд значних змін у процес моніторингу деформації, підвищивши його ефективність, точність та зручність. Ось основні аспекти, як RTK змінила підхід до моніторингу деформації:

 • Підвищена точність: RTK забезпечує високу точність вимірювань (до сантиметра і навіть міліметра), що критично важливо для моніторингу деформацій.
 • Дані в реальному часі: На відміну від традиційних методів, які вимагали часу на збір та обробку даних, RTK дозволяє отримувати та обробляти дані практично миттєво. Це прискорює процес прийняття рішень і дозволяє своєчасно реагувати на критичні зміни.
 • Зменшення трудозатрат та часу на роботи: RTK скорочує необхідність у ручному зборі даних та обширних геодезичних дослідженнях, що значно економить час та зусилля.
 • Покращений моніторинг важкодоступних областей: З RTK легше проводити вимірювання у важкодоступних або небезпечних місцях, оскільки для збору даних достатньо розмістити приймач у потрібній точці.
 • Автоматизація процесу: Можливість інтеграції RTK-систем з автоматизованим програмним забезпеченням для неперервного моніторингу та аналізу даних.
 • Підвищення безпеки: Точні та своєчасні вимірювання допомагають у ранньому виявленні потенційних проблем у конструкціях, що підвищує безпеку інфраструктурних об'єктів.
 • Економічна ефективність: Незважаючи на первісні витрати на обладнання, RTK може бути економічно вигідним за рахунок зниження витрат на робочу силу та скорочення часу моніторингу.
 • Широкі можливості застосування: RTK відкриває нові можливості для моніторингу різних об'єктів, включаючи мости, будівлі, греблі, дорожні покриття та інші критично важливі структури.

В цілому, впровадження технології RTK у процес моніторингу деформацій значно підвищило його ефективність, зробивши вимірювання більш точними, швидкими та надійними. Це забезпечило більш якісний та безпечний контроль за станом інфраструктурних та будівельних об'єктів.

Моніторинг деформації залишається важливим завданням у сфері інженерних наук, що вимагає використання сучасних технологій та висококласного обладнання для забезпечення безпеки та довговічності інфраструктурних об'єктів. У цьому контексті варто відзначити внесок української компанії ГЕОМЕТР ІНТЕРНЕШНЛ.

Компанія спеціалізується на виробництві високоточних систем навігації, включаючи GNSS базові станції, роверні RTK приймачі та програмне забезпечення для них, які відіграють ключову роль у точному та надійному моніторингу деформацій. Продукція та розробки компанії ГЕОМЕТР ІНТЕРНЕШНЛ сприяють підвищенню ефективності та точності вимірювань, що призводить до підвищення рівня безпеки та надійності численних інженерних об'єктів по всій країні.
Приклад використання GNSS приймачів RTK для моніторингу деформації

 • Об'єкт: Гребля, розташована у сейсмічно активному регіоні.

 • Мета: Спостереження за структурною цілісністю греблі для запобігання аварійним ситуаціям, особливо в контексті сейсмічної активності.

Застосування RTK:

 • Встановлення приймачів RTK: На греблі та у прилеглих районах встановлюються численні RTK приймачі. Ці приймачі стратегічно розміщуються в точках, найбільш схильних до ризику деформації.
 • Збір даних: Приймачі в реальному часі збирають дані про положення та рухи кожної з цих точок, забезпечуючи моніторинг найменших зсувів у структурі греблі.
 • Обробка та аналіз даних: Зібрані дані обробляються спеціалізованим програмним забезпеченням, що дозволяє інженерам аналізувати структурний стан греблі та швидко виявляти потенційні проблемні зони.

Результати та Ефективність:

 • Виявлення мікродеформацій: RTK дозволив виявити мікродеформації у структурі греблі, які не були видні під час традиційних оглядів.
 • Попередження ризиків: Завдяки ранньому виявленню цих невеликих деформацій, інженери змогли своєчасно вжити заходів для укріплення греблі та запобігти більш серйозним проблемам.
 • Зниження експлуатаційних витрат: Попередження масштабних ремонтних робіт та потенційних аварій знизило загальні витрати на експлуатацію та обслуговування греблі.
 • Підвищення безпеки: Неперервний та точний моніторинг покращив загальну безпеку споруди, що особливо важливо в умовах ризику землетрусів.

Висновок: Цей приклад підкреслює, як технологія RTK може бути використана для ефективного моніторингу деформацій у критично важливих інженерних спорудах. Раннє виявлення мікродеформацій та запобігання серйозним пошкодженням не тільки знижує експлуатаційні витрати, але й значно підвищує рівень безпеки споруди.

( 2 )
Рекомендовані товари

Мультичастотний GNSS приймач GM PRO L для професійного використання. Нова серія приймачів GM PRO mini у компактному корпусі. Приймач має 965 каналів зв'язку з супутниками. Працює з усіма супутниковими системами: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, IRNSS і може працювати в будь-якій країні світу. Розроблений для професійного використання в геодезії, сільському господарстві, лісовому господарстві та інших сферах промисловості, де важлива висока точність. 

Базова станція RTK із антеною на основі мультичастотного приймача GNSS L1/L2/L5.

( 4 )
0,00 грн
101 250,00 грн

Професійна базова станція GNSS RTK на основі мультичастотної плати, має 965 каналів та обробляє сигнали від супутникових систем GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU. 

Коментарі
Поки немає відгуків
Написати коментар
Ім'я*
Email
Введіть коментар*